MIN MISSION

.. ER AT DET SKAL GØRES ANERKENDT, VÆRDSAT OG RESPEKTERET AT TURDE TRÆDE FREM OG BRYDE TABUER VED AT TALE OM DEM – SMÅ SOM STORE.